logo
A.F.P. – All For Protection
Obilazna cesta 23
88220 Široki Brijeg, BiH

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak: 08h – 16h
Subota: 08h – 12h

Centrala:

Tel.: +387 39 700 700
Fax: +387 39 703 415

Prodaja:

Tel.: +387 39 700 702
e-mail: zeljko@afp.ba

Tel.: +387 39 700 703
e-mail: luka@afp.ba

Servis:

Tel.: +387 39 700 704
e-mail: servis@afp.ba