Apollo 55000-317APO S65 optički detektor

• Klasični optički dimni detektor
• Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru
• Senzor: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda
• Osjetljivost: Nominalni prag od 3% zatamnjenja sivog dima po metru
• Indikator alarma: jedna bezbojna LED lampica. Izvedba sa bljeskajućom LED
• Radna temperatura: -20 ˚C do 60 ˚C
• Kućište: IP43, promjera 100 mm, visine 42 mm
• Napajanje: 9 do 33V DC @ 40μA. Struja u alarmu: 52mA

SKU: 55000-317APO Kategorije: ,

• Klasični optički dimni detektor
• Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru
• Senzor: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda
• Osjetljivost: Nominalni prag od 3% zatamnjenja sivog dima po metru
• Indikator alarma: jedna bezbojna LED lampica. Izvedba sa bljeskajućom LED
• Radna temperatura: -20 ˚C do 60 ˚C
• Kućište: IP43, promjera 100 mm, visine 42 mm
• Napajanje: 9 do 33V DC @ 40μA. Struja u alarmu: 52mA