Apollo 55000-520APO XP95 Ionizacijski detektor

• Analogni adresabilni ionizacijski dimni detektor
• Dvostruka kompenzacijska komora sa jednostranim izvorom ionizacije
• Radioaktivni izotop: americium 241 (33.3k bekerela, 0,9 curie)
• Maksimalna brzina vjetra: 10 m/s; Relativna vlažnost: 0% do 95%
• Indikator alarma: crvena LED lampica
• Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C
• Kućište: IP43, promjera 100mm, visine 42 mm
• Napajanje: 17 do 28V DC @ 280µA
• Struja u alarmu: 2mA

SKU: 55000-520APO Kategorije: ,

• Analogni adresabilni ionizacijski dimni detektor
• Dvostruka kompenzacijska komora sa jednostranim izvorom ionizacije
• Radioaktivni izotop: americium 241 (33.3k bekerela, 0,9 curie)
• Maksimalna brzina vjetra: 10 m/s; Relativna vlažnost: 0% do 95%
• Indikator alarma: crvena LED lampica
• Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C
• Kućište: IP43, promjera 100mm, visine 42 mm
• Napajanje: 17 do 28V DC @ 280µA
• Struja u alarmu: 2mA