Apollo 55000-620APO XP95 optički detektor

• Analogni adresabilni optički dimni detektor
• Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru
• Senzor: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda
• Osjetljivost: Nominalni prag od 2.4% zatamnjenja sivog dima po metru
• Indikator alarma: bezbojna LED lampica
• Radna temperatura: -20 °C do 60 °C
• Kućište: IP43, promjera 100mm, visine 42 mm
• Napajanje: 17 do 28V DC @ 340μA
• Struja u alarmu: 4mA

SKU: 55000-620APO Kategorije: ,

• Analogni adresabilni optički dimni detektor
• Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru
• Senzor: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda
• Osjetljivost: Nominalni prag od 2.4% zatamnjenja sivog dima po metru
• Indikator alarma: bezbojna LED lampica
• Radna temperatura: -20 °C do 60 °C
• Kućište: IP43, promjera 100mm, visine 42 mm
• Napajanje: 17 do 28V DC @ 340μA
• Struja u alarmu: 4mA