Apollo 55000-845APO Modul za nadzor zone

• Analogni adresabilni modul za nadzor zone s klasičnim detektorima
• Modul napaja i kontrolira rad zone (do 20 Apollo S60/S65 detektora)
• Napon zone: 19V +/-1 V @ nap. petlje >= 22 V,
nap. petlje – 1,5 V @ napon petlje < 22 V
• EOL otpornik: 6,2 k ohm
• Radna temperatura: -20 °C do 70 °C
• Kućište: IP54, dimenzija: 150 x 90 x 48 mm, mase 230 g
• Napajanje: 17 do 28 V DC @ 4 mA + teret detektora; struja pokretanja: 2,8 mA
• Struja u alarmu: 11 mA (19 mA kad je uključena dodatna opcija)

SKU: 55000-845APO Kategorije: ,

• Analogni adresabilni modul za nadzor zone s klasičnim detektorima
• Modul napaja i kontrolira rad zone (do 20 Apollo S60/S65 detektora)
• Napon zone: 19V +/-1 V @ nap. petlje >= 22 V,
nap. petlje – 1,5 V @ napon petlje < 22 V
• EOL otpornik: 6,2 k ohm
• Radna temperatura: -20 °C do 70 °C
• Kućište: IP54, dimenzija: 150 x 90 x 48 mm, mase 230 g
• Napajanje: 17 do 28 V DC @ 4 mA + teret detektora; struja pokretanja: 2,8 mA
• Struja u alarmu: 11 mA (19 mA kad je uključena dodatna opcija)