Apollo 55000-885APO XP95 Optičko-termički detektor

• Analogni adresabilni kombinirani optičko-termički detektor
• Dim: Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru
• Temperatura: otpornost osjetljiva na temperaturu
• Senzor dima: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda
• Indikator alarma: 2 bezbojne LED lampice
• Radna temperatura: -20 °C do 60 °C
• Kućište: IP43, promjera 100 mm, visine 50 mm
• Napajanje: 17 do 28V DC @ 500µA
• Struja u alarmu: 4mA

SKU: 55000-885APO Kategorije: ,

• Analogni adresabilni kombinirani optičko-termički detektor
• Dim: Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru
• Temperatura: otpornost osjetljiva na temperaturu
• Senzor dima: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda
• Indikator alarma: 2 bezbojne LED lampice
• Radna temperatura: -20 °C do 60 °C
• Kućište: IP43, promjera 100 mm, visine 50 mm
• Napajanje: 17 do 28V DC @ 500µA
• Struja u alarmu: 4mA