Jantar kit za proširenje KIT TA-R3

• Jantar KIT za proširenje sustava koji se nalazi na više lokacija.
• Kit sadrži:
• Kontroler Rex R-1
• Napajanje s komunikacijskim pretvaračem RS485-TCP/IP – Spider W5-NET

• Jantar KIT za proširenje sustava koji se nalazi na više lokacija.
• Kit sadrži:
• Kontroler Rex R-1
• Napajanje s komunikacijskim pretvaračem RS485-TCP/IP – Spider W5-NET