Jantar LOKUS A-1 samostalni kontroler

• Samostalni kontroler
• Do70 korisnika (1 master + 69 korisnika)
• Crni A tip kućišta
• Frekvencija: 125kHz
• Domet čitanja 20 cm
• IP65 zaštita
• Napajanje 9-14VDC

• Samostalni kontroler
• Do 70 korisnika (1 master + 69 korisnika)
• Crni A tip kućišta
• Frekvencija: 125kHz
• Domet čitanja 20 cm
• IP65 zaštita
• Napajanje 9-14VDC