Jantar LOKUS K-1 samostalni kontroler

• Samostalni kontroler s tipkovnicom
• Do 70 korisnika (1 master + 69 korisnika)
• Crni K tip kućišta
• Frekvencija: 125kHz
• Domet čitanja 20 cm
• IP65 zaštita
• Napajanje 9-14VDC

• Samostalni kontroler s tipkovnicom
• Do 70 korisnika (1 master + 69 korisnika)
• Crni K tip kućišta
• Frekvencija: 125kHz
• Domet čitanja 20 cm
• IP65 zaštita
• Napajanje 9-14VDC