Jantar REX A-1-9 samostalni kontroler

• Samostalni kontroler sa ugrađenim čitačem kartica
• Real time clock i RS-485 komunikacija
• Crni O-tip kućišta
• Interna memorija za 500 korisnika/10.000 događaja
• Frekfencija očitavanja 125kHz
• Udaljenosti očitavanja do 15 cm
• IP65 zaštita

• Samostalni kontroler sa ugrađenim čitačem kartica
• Real time clock i RS-485 komunikacija
• Crni A-tip kućišta
• Interna memorija za 500 korisnika/10.000 događaja
• Frekfencija očitavanja 125kHz
• Udaljenosti očitavanja do 15 cm
• IP65 zaštita