Jantar REX K-1-9 samostalni kontroler s tipkovnicom

• Samostalni kontroler sa ugrađenim čitačem kartica i tipkovnicom
• Real time clock i RS-485 komunikacija
• Crni K-tip kućišta
• Interna memorija za 500 korisnika/10.000 događaja
• Frekfencija očitavanja 125kHz
• Udaljenosti očitavanja do 15 cm
• IP65 zaštita

• Samostalni kontroler sa ugrađenim čitačem kartica i tipkovnicom
• Real time clock i RS-485 komunikacija
• Crni K-tip kućišta
• Interna memorija za 500 korisnika/10.000 događaja
• Frekfencija očitavanja 125kHz
• Udaljenosti očitavanja do 15 cm
• IP65 zaštita