Jantar REX R-1-9

• Terminal za evidenciju radnog vremena
• 125kHz frekvencija čitanja
• Udaljenost čitanja): 9cm
• Radna temperatura : -20°C to 50°C
• IP65 zaštita
• Interna memorija za 500 korisnika i 500 događaja
• 1 izlaz za električnu bravu

• Terminal za evidenciju radnog vremena
• 125kHz frekvencija čitanja
• Udaljenost čitanja): 10 cm
• Radna temperatura : -20°C do 70°C
• IP54 zaštita
• Interna memorija za 500 korisnika i 10.000 događaja
• 1 izlaz za električnu bravu