Jantar REX R-3-9

• Terminal za evidenciju radnog vremena
• 13,56MHz frekvencija čitanja
• Udaljenost čitanja): 10 cm
• Radna temperatura : -20°C do 70°C
• IP54 zaštita
• Interna memorija za 500 korisnika i 10.000 događaja
• 1 izlaz za električnu bravu

• Terminal za evidenciju radnog vremena
• 13,56MHz frekvencija čitanja
• Udaljenost čitanja): 10 cm
• Radna temperatura : -20°C do 70°C
• IP54 zaštita
• Interna memorija za 500 korisnika i 10.000 događaja
• 1 izlaz za električnu bravu