Paradox RTX3 bežični modul proširenja

SKU: RTX3 Kategorije: ,

• 32 bežične zone
• Broj bežičnih PGM-ova (8/EVO, 16/SP)
• Nadzor RF smetnji
• Nadzor statusa baterije, anti-sabotažnog prekidača i prijave modula
• Prikaz jačine primopredajnog signala
• 3 PGM izlaza i jedan izlaz po izboru